fbpx

Мария Стайкова Пищалова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100005347
Колегия: Смолян
Адрес: 4890; област: Смолян; община: Чепеларе, село: Хвойна; град: Дом на Марияна и Стайко Пищалови
Телефон: (03053) 2109, (032) 622081
Факс: (032) 622081
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.9.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 12.9.2003 г.