fbpx

Весела Лазарова Пашалиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000010047
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. гр. Смолян; бул. "България" 3, х-л "Смолян", офис118
Телефон: (0301) 65774
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.9.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 01.9.2009 г.