fbpx

Ана Величкова Шопова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400008947
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. Смолян; бул. България 5, сградата на Младежки дом, офис. 7
Телефон: (0301) 64498
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 24.3.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 19.5.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 09.01.2009 г.