Александър Кръстев Савов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200000847
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. Смолян; ж.к. “Нов Център”, бл.44
Телефон: (0301) 27079
Статус:
Дата на първоначално вписване: 27.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 13.9.2002 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2010 г.

Печат   Имейл