Светла Ивова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600014188
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; пл. "Х. Димитър" адм. сграда оф. 28
Телефон: (088) 8201387
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №142 / 20.9.2002 г.

Печат   Имейл