Дойчин Георгиев Дойчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1800004988
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ул. "Д. Чинтулов" 6
Телефон: (044) 34968
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №207 / 25.6.2004 г.

Печат   Имейл