Георги Николов Габровски

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1200022088
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; пл. "Ал. Стамболийски", к-с Печ, офис 316 Телефон: (0888) 122372

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 16.12.2011 г.

Печат   Имейл