Антон Жеков Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1000000588
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ул. "Александър Батемберг" № 25
Телефон: (056) 825781
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №171 / 11.4.2003 г.

Печат   Имейл