Сезгин Исмаил Вели

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1500009372
Колегия: Разград
Адрес: 7325; област: Разград; община: Кубрат; град: гр. Прелез; ул. "Цар Освободител” 2. ет. 2, офис 1
Телефон: (0885) 002133
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.12.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 28.11.2002 г.

Печат   Имейл