Радостин Георгиев Ковалаков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000007872
Колегия: Разград
Адрес: 7200; област: Разград; община: Разград; град: гр. Разград; ул. "Марица" 1
Телефон: (084) 661497
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 26.2.1993 г.

Печат   Имейл