Петя Любомирова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900007372
Колегия: Разград
Адрес: 7200; област: Разград; община: Разград; град: гр. Разград; ул. "Св. св. Кирил и Методий” 2, вх. Б, ап. 11 Телефон: (0888) 281595

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 29.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 15.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 18.11.2013 г.

Печат   Имейл