Бойко Янков Янкулов

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1000010372
Колегия: Разград
Адрес: 7200; област: Разград; община: Разград; град: гр. Разград; бул. "България" №11, вх. А, ап. 15
Телефон: (02) 8552821
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.2.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №Решение на АС / 13.2.2007 г.

Печат   Имейл