Албена Тодорова Тодорова-Йорданова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300012472
Колегия: Разград
Адрес: 7200; област: Разград; община: Разград; град: гр. Разград; ул. Цар Асен 2
Телефон: (0888) 003957
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №01 / 21.1.2010 г.

Печат   Имейл