Миглена Маринова Спасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200062640
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; бул. "Шести септември" 156, ет. 3, ап. 44
Телефон: (032) 626556
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 11.6.1998 г.

Печат   Имейл