Венко Димитров Балтаджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1000101740
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; ул. Райко Даскалов 48 Телефон: (089) 9307776

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.6.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 30.5.2007 г.

Печат   Имейл