Светослав Иванов Мандиков

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67
Личен номер: 1500015823
Колегия: Перник
Адрес: 2300; област: Перник; община: Перник; град: гр. Перник; кв. "Отец Паисий" бл. 53, ап. 1
Телефон: (0888) 915135
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.7.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 19.6.1995 г.

Печат   Имейл