Камелия Борисова Букарска

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1700009323
Колегия: Перник
Адрес: 2300; област: Перник; община: Перник; град: гр. Перник; ул. "Райко Даскалов" 4/4
Телефон: (088) 6439591
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.5.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №ЛС-03-752 / 30.4.1987 г.

Печат   Имейл