Ивайло Ангелов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.33
Личен номер: 1800021923
Колегия: Перник
Адрес: 2300; област: Перник; община: Перник; град: гр. Перник; ул. "Търговска" 42, ет. 2
Телефон: (087) 8886891
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 25.11.2010 г.

Печат   Имейл