Александър Малинов Вергинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1900000723
Колегия: Перник
Адрес: 2300; област: Перник; община: Перник; град: гр. Перник; ул. "Райко Даскалов" бл. 4, офис 4
Телефон: (0887) 526664
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.12.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 26.10.1994 г.

Печат   Имейл