Чавдар Стоянов Чавдаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1300025344
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Иван Вазов" 18, ет. 2
Телефон: (034) 440374
Факс: (034) 440374
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.7.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 28.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №100 / 28.10.2002 г.

Печат   Имейл