Николай Йорданов Баташки

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900018344
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Цар Самуил" 28, кант. 17 Телефон: (0889) 384962
www: www.bp-legalservices.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.7.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 05.3.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 05.3.2004 г.

Печат   Имейл