Иван Делов Савов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1600010544
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Петко Машев" 9, офис. 3
Телефон: (088) 7707375
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.7.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 21.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 21.11.1997 г.

Печат   Имейл