Атанас Георгиев Павлов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200001344
Колегия: Пазарджик
Адрес: 4400; област: Пазарджик; община: Пазарджик; град: гр. Пазарджик; ул. "Райко Даскалов" №2, ет. 1 Телефон: (087) 9323350

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.7.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 20.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №115 / 20.2.2003 г.

Печат   Имейл