Ралица Николова Проданова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300015834
Колегия: Монтана
Адрес: 3400; област: Монтана; община: Монтана; град: гр. Монтана; ул. "Трети март" 84, ет. 2
Телефон: (032) 627217
Факс: (032) 264670
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.2.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 18.2.2004 г.

Печат   Имейл