Мая Кирилова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1300012434
Колегия: Монтана
Адрес: 3400; област: Монтана; община: Монтана; град: гр. Монтана; ул. "Антим І" 4, офис 2
Телефон: (096) 307574
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 19.10.1995 г.

Печат   Имейл