Красимир Иванов Босев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100010034
Колегия: Монтана
Адрес: 3400; област: Монтана; община: Монтана; град: гр. Монтана; ул. "Васил Левски" 15, ет. 2
Телефон: (096) 304161
Факс: (096) 304161
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 28.4.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №6 / 05.4.1990 г.

Печат   Имейл