Ваня Иванова Иванова - Кривошиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800011955
Колегия: Ловеч
Адрес: 5500; област: Ловеч; община: Ловеч; град: гр. Ловеч; ул, Търговска 1
Телефон: (0887) 802590
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.12.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №36 / 04.12.2009 г.

Печат   Имейл