Зорница Петрова Петрова-Найденова

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1300010325
Колегия: Кюстендил
Адрес: 2500; област: Кюстендил; община: Кюстендил; град: гр. Кюстендил; ул. "Търговска" 3; гр. Перник, ул. "Черешово топче" 3/6
Телефон: (076) 608484
Факс: (076) 608484
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.3.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 18.3.2004 г.

Печат   Имейл