Десислава Миладинова Златкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1700028625
Колегия: Кюстендил
Адрес: 2500; област: Кюстендил; община: Кюстендил; град: гр. Кюстендил; ул. Гороцветна 35 Телефон: (0887) 553654

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.9.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 02.9.2011 г.

Печат   Имейл