Теодора Георгиева Белева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900006666
Колегия: Кърджали
Адрес: 6600; област: Кърджали; община: Кърджали; град: гр. Кърджали; ул. Ангел Кънчев 22
Телефон: (0898) 687057
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.12.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 08.12.2003 г.

Печат   Имейл