Николай Вълчев Маргаритов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000005666
Колегия: Кърджали
Адрес: 6600; област: Кърджали; община: Кърджали; град: гр. Кърджали; бл. "Арда" , вх. Б, ап. 19
Телефон: (0361) 64544
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 03.5.1999 г.

Печат   Имейл