Веска Стойчева Пулева

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1100001566
Колегия: Кърджали
Адрес: 6600; област: Кърджали; община: Кърджали; град: гр. Кърджали; ул. "Републиканска" 43
Телефон: (0898) 661235
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.2.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 12.2.1998 г.

Печат   Имейл