Венелина Петкова Милушева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400007466
Колегия: Кърджали
Адрес: п. код: 6600; област: област: Кърджали; община: община: Кьрджали; град: град: Кърджали; бул. България 47, ет. 3, оф. 33 Телефон: (0888) 304274

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.7.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 22.10.2009 г.

Печат   Имейл