fbpx

Юлия Райнова Отузбирова-Караниколова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100017593
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; бул. "25-ти септември" 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Телефон: (058) 838385
Факс: (058) 838385
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №45 / 22.4.1993 г.