Милен Петров Кадикянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700012693
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. "Ген. Киселов" 3 A, ет. 2 Телефон: (0888) 321085

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №248 / 17.6.2004 г.

Печат   Имейл