Мая Иванова Кънева

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1100011893
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: Добрич; ул. "Г. Кирков" 9, оф. 6
Телефон: (058) 605228
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на АС №1 / 22.1.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 17.01.2007 г.

Печат   Имейл