fbpx

Боян Веселинов Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1800018093
Колегия: Добрич
Адрес: 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ж.к. "Дружба", бл. 22, вх. В, ап. 8
Телефон: (058) 661522
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 12.10.2007 г.