Марина Маринова Гинева

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1000014930
Колегия: Враца
Адрес: 3300; област: Враца; община: Оряхово; град: гр. Оряхово; ул. " Андрей Сапразов " 9А Телефон: (0886) 882898

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №161 / 17.12.2008 г.

Печат   Имейл