1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Лилия Станчева Борисова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200007137
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; ул. "6-ти септември" 17, кантора 2
(0 Коментари)

Анжела Георгиева Милева-Паскалева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700001037
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; ул. "Витоша" 9
(0 Коментари)

Лъчезар Колев Минчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900007237
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; ж.к. "Цар Александър II" 3, офис 36
(0 Коментари)

Анета Иванова Цанкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600000937
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; ул. "Градинска" 16, ет. 2
(0 Коментари)

Александър Ангелов Малкочев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800000337
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Белоградчик; град: гр. Белоградчик; бл. "Пролет", вх. Б, ап. 20
(0 Коментари)

Биляна Венелинова Костова-Кирилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600001337
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; ул. "Дунавска" 2, ет. 3
(0 Коментари)