1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Росица Христова Ташева-Пенева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300018037
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; ул. Цар Александър 3, ет. 2, офис 7
(0 Коментари)

Пролетка Цветанова Борисова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000013937
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; ул. Ал. Батенберг № 3
(0 Коментари)

Петър Иванов Йотов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000009937
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Кула; град: Кула; ул. "Черно Море" 7
(0 Коментари)

Пано Иванов Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000009637
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: Видин; ул. "Димитър Маринов" 6
(0 Коментари)

Кирил Атанасов Цануйков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200006737
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Брегово; град: гр. Брегово; ул. "Централна"1
(0 Коментари)

Магдалена Людмилова Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100018637
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: гр. Видин; гр. Видин, ул. Градинска № 19
(0 Коментари)