Албена Рангелова Данов

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1500000137
Колегия: Видин
Адрес: 3700; област: Видин; община: Видин; град: Видин; ул. "Витоша" 9А, ет. 2
Телефон: (094) 33296
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №176 / 13.11.2002 г.

Печат   Имейл