1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Иван Вълков Колев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000027650
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. България 1
(0 Коментари)

Пеню Георгиев Ников

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400019450
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: гр.Велико Търново; ул. "Бузлуджа" 9, вх. Б
(0 Коментари)

Димитър Георгиев Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300029450
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 5
(0 Коментари)

Ангел Милков Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Личен номер: 1900036150
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. "Цанко Церковски" № 39, кантора 213

(0 Коментари)