1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Ганка Димитрова Христанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1800014050
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: гр. Велико Търново; ул. "Цанко Церковски" 38, вх. А, ет. 6
(1 Коментар)

Венеция Иванова Велева-Ляскова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700016250
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: гр. Велико Търново; ул. "Васил Левски" 27, вх. Б, ет. 1
(0 Коментари)

Дечо Събев Дечев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600010850
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: гр. Велико Търново; ул. "Цанко Церковски" 39, офис 414
(0 Коментари)

Красимир Недев Стефанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100027050
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: гр. Велико Търново; ул. Козлодуй 2, ет. 4, ап. 13
(0 Коментари)

Габриела Асенова Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200008850
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: гр. Велико Търново; ул. " България " 8, ет. 1
(0 Коментари)

Александър Георгиев Пенчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100012050
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: гр. Велико Търново; ул. " Хан Аспарух " 5
(0 Коментари)