Жанета Георгиева Пондалова

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50
Личен номер: 1000021650
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Тьрново; град: гр. Велико Търново; ул. "Възрожденска" 1А Телефон: (0887) 341289

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.10.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №протокол 13 / 18.10.2007 г.

Печат   Имейл