Веселина Стоянова Демирева

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1000051580
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; ул. Пробуда 44
Телефон: (056) 845125
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 13.12.2001 г.

Печат   Имейл