Красимир Димитров Дуков

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1100016927
Колегия: Благоевград
Адрес: 2700; област: Благоевград; община: Благоевград; град: гр. Благоевград; ул. "Стефан Стамболов" 1, ет. 2, офис 5
Телефон: (073) 884489
Факс: (073) 884489
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №366 / 25.10.2002 г.

Печат   Имейл